Katarzisz komplex művészetterápia

"a kép az ember élményvilágának egyik legősibb lenyomata" - Hárdi István 

Katarzisz komplex művészetterápia

Dr. Antalfai Márta pszichológus a módszer megalkotója. Az ő szavaival a leghitelesebb ennek a módszernek a bemutatása:
"A módszer alapgondolata: 
A művészeti terápia nem művészképzés. Mindenki számára nyitott és elérhető. A mindannyiunkban ott lévő, teremtő, alkotó képességre épül. Nagyon sokan nem tudják, hogy ez a bennünk lévő alkotóerő velünk született, és megjelenésre, megnyilvánulásra törekszik. Keresi a szépséget, amely harmóniával tölt el bennünket. A mások alkotásaiban való gyönyörködés mellett fontos számunkra, hogy a mi lelkünkből érkező "dallam", szín, akárcsak néhány ecsetvonásban is, kifejeződhessék. Pár ecsetvonás, játék a színekkel is üdítő, örömet adó lehet. Környezetünk azonban sokszor nem segíti, hanem ítélkezéseivel gátolja a velünk született kreativitás kibontakozását. 
A terápia egyik fő célkitűzése: a természet rendjére hangolódva elősegíteni az egészségfejlesztést, egészségmegőrzést, ill. a gyógyulást. 
Hatására fejlődik és differenciálódik az érzelmi és akarati élet, a megérző és beleélő készség, valamint a tudat felismerő képessége. Hallhatóvá válnak számunkra a lelkünk mélyéről érkező "üzenetek", amelyek egyszerre hozhatnak változást, elevenséget és harmóniát, s velük együtt új örömöket és célokat életünkbe."

A terápiás folyamat során többek között megtanulunk magunkról és az érzéseinkről beszélni.
- egyéni terápia
- csoportos terápia
- személyiségfejlesztés
- önismeret

A katarzisz komplex művészetterápia egyik legkedveltebb sajátossága a természetre hangolódás, az évkör változásaival együtt rezgés. 

Egy terápiás alkalom menete: beszélgetés, relaxáció, imagináció versre és zenére, alkotás, megbeszélés, ezek ismétlődése.

Az alkotás során használt eszközök, technikák: akvarell (vízfesték), ceruza, szén, porpasztell, olajpasztell, kollázs, montázs, agyag.
 
"A nevelési problémák és életproblémák megoldására kínál egy sajátélményre épülő módszert, amelyet a résztvevők önálló szakmai munkájuk során használhatnak. A saját alkotásaik (festmény, rajz, agyagmunka) elemzése által ismerkedhetnek meg úgy a felnőtt, mint a gyermek élményvilágának szimbólumokban megjelenő tartalmaival. Ezen gyermekközpontú megközelítés jelentősen hozzájárulhat a nevelési problémák hátterében húzódó lelki okok felismeréséhez, növelve ezzel az empátiás készséget. A módszer a társadalmi szinten is egyre növekvő agresszió és kóros projekciók kezelésére is szolgál.
Célja továbbá az egészségfejlesztés, a lelki egyensúly és harmónia megteremtése. A katarzis-élmény és alkotói folyamat együtthatása lehetőséget teremt a reorganizációra, valamint az önismeret és tudatosodás fejlesztésére. A módszer elsajátításával az érintett szakemberek eredményesen kezelhetik az indulatokat, a fejlődésben elmaradt érzelmeket, az agresszióban és viselkedészavarokban jelentkező energiákat értékképző és értékalkotó kreativitássá alakíthatják át. Az oktatott vizuális művészeti terápia dr. Antalfai Márta által 1974-ban létrehozott "Társas kapcsolatokat katarzisélményen keresztül reorganizáló tematikus művészeti terápia" módszerére épül."